Test Twojego Łącza

Jak prawidłowo wykonać test?

Pamiętaj aby przed rozpoczęciem testu prędkości wyłączyć wszystkie aplikacje, które obciążają Twoje łącze.
Za pomocą tego testu możesz zmierzyć prędkość pobierania danych (ang.Download) prędkość wysyłania danych (ang. Upload) oraz opóźnienia w przesyłaniu pakietów (Ping). Wyniki pomiarów przedstawione są w „Megabitach na sekundę” (Mb/s) a (Ping) w „mili sekundach”.
Gdy jesteś naszym Abonentem i masz wątpliwości co do szybkości łącza wykonaj zrzut ekranu (Print Screen- skopiowanie aktualnie wyświetlanego stanu – obrazu ekranu do pliku graficznego) tak zapisany screenshot w postaci pliku dołączyć do emaila z uwagami i prześlij na reklamacje@ak-com.pl.